Fotogrametryczne opracowanie skutków huraganu na obszarze Nadleśnictwa Koszęcin

Bartłomiej Boncol
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium Geomatyki
Polska

Piotr Wężyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium Geomatyki
Polska

Streszczenie

Celem zaprezentowanej pracy było wykonanie fotogrametrycznego opracowania typu 3D (stereodigitalizacja) zdjęć lotniczych skutków huraganu z dnia 15 sierpnia 2008 roku, który uszkodził 545.7 ha lasów na terenie Nadleśnictwa Koszęcin (RDLP Katowice). Wykazano, iż wykorzystanie tradycyjnie generowanej ortofotografii lotniczej prowadzić może do mniej dokładnych wyników. Wektoryzacja materiałów fotolotniczych typu 2D: ortofotomapa lotnicza (metoda 2D; GSD 25cm) obarczona była błędem pominięcia 63.33 ha (-11.6%) uszkodzonych drzewostanów. Ortofotomapa satelitarna RapidEye (metoda 2D; GSD 5.0m) pozwoliła bardziej precyzyjnie ocenić rozmiar szkód tzn. uzyskano o 12.13 ha (+2.2%) więcej powierzchni niż z przyjętego za referencję opracowania 3D. Tradycyjne naziemne metody kartowania szkód obarczone były największym błędem przeszacowania o 148.80 ha (+27.27%). Praca zademonstrowała możliwości wykorzystania do kartowania szkód metod fotogrametrycznych polegających na stereodigitalizacji i ich wyższości nad „standardowymi” produktami stosowanymi w leśnictwie jak np. ortofotografia lotnicza.

Słowa kluczowe:

huragan; fotogrametria cyfrowa; fotointerpretacja; DEPHOS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baltsavias E., Gruen A., Eisenbeiss H., Zhang L., Waser L. T., 2008: High-quality image matching and automated generation of 3D tree models. International Journal of Remote Sensing vol. 29 (5): 1243-1259.

Będkowski K., 2005: Fotogrametryczna metoda oceny stanu i zmian wysokościowej struktury warstwy koron w drzewostanach. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Będkowski K., Wężyk P., 2010: Lotniczy skaning laserowy. [W:] Okła K. (red.) Geomatyka w Lasach Państwowych. Część I. Podstawy, rozdz. 14.5.1. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa: 326-343.

Będkowski K., Wężyk P., Strzeliński P., Szostak M., Stereńczak K., Tompalski P., Bałazy R., Ksepko M., Zajączkowski G., Myszkowski M. 2011: A review of laser scanning technology applications in Polish State Forest and National Parks. 1st Forestry Workshop: Operational Remote Sensing in Forest Management. Book: 18-20.

Boroń A., Borowiec M., Wróbel A., 2004: Uwagi o wykonywaniu cyfrowych ortofotomap terenów zalesionych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 14: 111-120.

Hollaus M., Wagner W., Maier B., Schadauer K., 2007: Airborne laser scanning of forest stem volume in a mountainous environment. Sensors vol:.7 (8): 1559-1577.

PUL, 2010: Plan Urządzenia Nadleśnictwa Koszęcin na okres gospodarczy od 01.01.2010 do 31.12.2019.

Wężyk P., Mansberger R., 1997: Przykład wykorzystania ortofotografii cyfrowej i systemu GIS

w leśnictwie. Archiwum Fotogrametrii. Kartografii i Teledetekcji vol. 6: 133-150.

Wężyk P., 2006: Integracja technologii geoinformatycznych w analizie uszkodzeń lasu spowodowanych przez huragan w Puszczy Piskiej. Archiwum Fotogrametrii. Kartografii

i Teledetekcji vol. 16: 547-556.

Wężyk P., Guzik M., 2004: The use of “Photogrammetry-GIS” (P-GIS) for the Analysis of the changes in Tatra mountains natural environment. [In:]A message from the Tatra. Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environment Research. Krakow, Poland; Riverside, California, USA. Jagiellonian University Press: 31-46.

Zajączkowski J., 2005: Leśnicy kontra wiatr. Las Polski 23/2005. http://www.laspolski.net.pl. Dostęp: 12.01.2011r.

Zajączkowski G., Wężyk P., 2004: Techniki teledetekcyjne w inwentaryzacji urządzeniowej lasu. Roczniki Geomatyki t. 2, z. 4: 41-50, PTIP, Warszawa.