Zastosowanie SyMaP do tworzenia bazy danych przestrzennych fortyfikacji

Janina Rudowicz-Nawrocka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Instytut Inżynierii Rolniczej
Polska

Mateusz Woźniak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Instytut Inżynierii Rolniczej
Polska

Streszczenie

Celem pracy było opracowanie bazy danych przestrzennych pozostałości fortyfikacji na polach uprawnych i jej zaimplementowanie z wykorzystaniem m.in. języka XML oraz technologii LINQ. Przyjęto, że w ramach pracy zinwentaryzowane i wykorzystane do przetestowania wytworzonej aplikacji zostaną pozostałości fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU).
Opracowana baza danych wykorzystuje wektorowy model danych obejmujący część geometryczną i opisową obiektów (pozostałości fortyfikacji i działek).
Aplikacja SyMaP umożliwia: przechowywanie danych o zinwentaryzowanych przeszkodach w bazie danych (w plikach XML), wyświetlanie przeszkód oraz działek rolniczych, na których występują w postaci wektorowej, wyświetlanie atrybutów przeszkód, wyszukiwanie przeszkód wg atrybutów, przeprowadzanie prostych analiz, dodawanie, modyfikowanie, usuwanie danych o działkach, przeszkodach, mapach podkładowych i in. oraz wczytywanie map innych rejonów. W wyniku działania aplikacji SyMaP otrzymuje się mapy i zestawienia opisowe prezentujące lokalizację oraz typ przeszkód na poszczególnych działkach.
Aplikacja SyMaP została wytworzona w Visual Studnio 2008 korzystającym z .Net Framework 3.5. Jako język implementacji wykorzystano C#. Informacje tworzące bazy danych programu zostały zapisane w plikach XML. Zarządzanie plikami XML odbywa się przy pomocy technologii LINQ. Określone zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz przygotowane diagramy UML prezentujące statyczne i dynamiczne aspekty działania aplikacji.
Aplikacja została przetestowana za pomocą danych zebranych w czasie inwentaryzacji pozostałości fortyfikacji pasa umocnień MRU. Wprowadzenie danych o pozostałościach MRU do opracowanej bazy danych oraz zarządzanie nimi w wytworzonej aplikacji SyMaP pozwala stwierdzić, że opracowany model bazy danych i jego implementacja spełniają przyjęte założenia.

Słowa kluczowe:

baza danych przestrzennych; SyMaP; fortyfikacje; UML; XML

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Głażewski A., 2006: Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych. http://zk.gik.pw.edu.pl/Prace/Generalia/Glazewski_20060519.pdf

Jaszkiewicz A. ,1997: Inżynieria oprogramowania. Helion. Gliwice.

Jurga R. M., Kędryna A. M., 2006: Festungfront Oder-Warthe-Bogren. Katalog. Wydawnictwo Donjon, Lubrza.

Sadowski J., 2005: Międzynarodowe studium: Międzyrzecki Rejon Umocniony turystyczną perłą Europy. Wydawnictwo Infort, Gliwice.

www.geoportal.gov.pl