Integracja danych topograficznych, nawigacyjnych, hydrodynamicznych i meteorologicznych w morskiej strefie przybrzeżnej za pomocą mapy hybrydowej

Jerzy Pyrchla
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Marek Kowalewski
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Oceanografii
Polska

Streszczenie

Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie przybrzeżnym wymusza na państwach nadmorskich prowadzenie badań w zakresie integracji różnych danych środowiskowych. Artykuł przedstawia efekty pracy nad tworzeniem map integrujących elektroniczne mapy nawigacyjne z ortofotomapami terenów przybrzeżnych, jak i danymi z numerycznych modeli hydrodynamicznych i meteorologicznych. Koncentrując się wokół problemów związanych z tworzeniem sieciocentrycznego środowiska integrującego dane dystrybuowane w różnych formatach, szczególną uwagę poświęcając formatowi NetCDF rozwijanemu przez stowarzyszenie UCAR (University Corporation for Atmospheric Research). Zastosowanie formatu NetCDF pozwala w prosty sposób wprowadzać do systemów GIS informacje geoprzestrzenne pochodzące z numerycznych modeli pogody, falowania i hydrodynamicznych. Stosowanie odpowiednich konwencji zapisu metadanych gwarantuje łatwą wizualizację i możliwość analizy w systemie GIS. Przedstawiono wyniki badań nad ww. zagadnieniami wykonanymi w ramach projektu rozwojowego nr O R00 0105 11 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Słowa kluczowe:

zarządzanie strefą przybrzeżną; elektroniczna mapa morska; modele hydrodynamiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Funkquist L., 2001: HIROMB an operational eddy resolving model for the Baltic Sea. Bull. Mar. Inst. v. 28, no. 2: 7-16, Gdańsk.

Kowalewski M., 1997: A three-dimensional, hydrodynamic model of the Gulf of Gdańsk, Oceanol. Stud., 26 (4): 77-98.

Kowalewski M., 2010: Analiza możliwości zastosowania numerycznych modeli hydrodynamicznych Bałtyku do zasilania Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej. Raport ,16 s.

Łomniewski K., Mańkowski W., Zaleski J., 1975: Morze Bałtyckie. PWN, Warszawa.

Paplińska B., 1999: Wave analysis at Lubiatowo and in the Pomeranian Bay based on measurements from 1997/1998 – comparison with modelled data (WAM4 model), Oceanologia 41 (2): 241-254.

Pietrzak S., 2010: Rozwój koncepcji Dodatkowych Warstw Wojskowych w okresie ostatnich 10 lat, Przegląd Hydrograficzny nr 6.

Pyrchla J., 2008: Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do reprezentacji informacji wzrokowych wspomagających lokalizację obiektów na powierzchni morza. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, AGH Kraków. 150 s.

Pyrchla J., Przyborski M., 2008: Wykorzystanie informacji przestrzennej o prądach morskich w planowaniu akcji ratowniczych na morzu, Roczniki Geomatyki t.6, z. 4, PTIP, Warszawa: 117-126.

Pyrchla J., Kowalewski M., 2009: Dokładność przestrzennych danych z hydrodynamicznych modeli Bałtyku a bezpieczeństwo w polskim rejonie odpowiedzialności SAR, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, z. XIX.

Pyrchla J., 2010: Wpływ danych geoinformatycznych na planowanie akcji ratowniczych w polskiej strefie SAR, Roczniki Geomatyki t. 8, z. 1, PTIP, Warszawa.

Pyrchla J., Przyborski M., 2011: Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 1, PTIP, Warszawa: 103-114.

Pyrchla J., Przyborski M., 2011: Fuzja systemów ECDIS i GIS na terenach portów. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 1, PTIP, Warszawa: 115-120.