Dobór przedziału skalowego geowizualizacji w serwisach geoinformacyjnych a dokładność danych źródłowych

Michał Kukułka
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Swobodny dostęp do różnorodnych zasobów danych przestrzennych w Internecie oraz możliwość samodzielnego tworzenia przez szerokie grono użytkowników prezentacji kartograficznych stawiają przed zawodowymi kartografami nowe wyzwania. W tym kontekście zadaniem kartografa biorącego udział w tworzeniu serwisów geoinformacyjnych powinno być ustalenie reguł wspomagających działania użytkowników, w celu zminimalizowania ryzyka popełnienia poważnych błędów w przekazie kartograficznym. Jedną z tego typu reguł może być reguła określająca poprawny przedział skalowy geowizualizacji w funkcji dokładności prezentowanych danych przestrzennych. Aby zapewnić intuicyjność serwisu oraz poprawny przekaz kartograficzny, należy mechanizmy dodawania kolejnych źródeł danych wzbogacić o funkcje moderujące ten proces np. poprzez wbudowaną funkcjonalność serwisu geoinformacyjnego działającą na zasadzie kreatora prowadzącego użytkownika krok po kroku. Kreator wspomagający dodawanie nowego źródła danych do kompozycji kartograficznej, powinien interpretować dokładność danych źródłowych na podstawie metadanych źródła oraz sugerować rekomendowany przedział skalowy, dodatkowo informując, które warstwy informacyjne mogą być wyświetlane razem. Proponowane rozwiązania mogłyby rozszerzać obecnie wykorzystywane technologie i usługi takie jak: WMS czy WFS.

Słowa kluczowe:

geowizualizacja; internetowe serwisy map; mapy internetowe; geoportale; GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baranowski M., Gotlib D., Soczewski P., 2008: Polski krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji. GUGiK, Warszawa.

Baranowski M., Bielecka E., Gotlib D., Pachół P., Soczewski P., 2008: Wytyczne techniczne – Zasady tworzenia metadanych w zakresie geoinformacji wersja 1.03. GUGiK, Warszawa.

de La Beaujardière J., 2002: Web Map Service Implementation Specification Version 1.1.1, Open Geospatial Consortium, Inc.

de La Beaujardière J., 2006: OpenGIS® Web Map Server Implementation Specification Version: 1.3.0, Open Geospatial Consortium, Inc.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Gotlib D., 2008: Nowe oblicza kartografii – Internet a kartografia, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 40, nr 3, 237-246.

Gotlib D., Kukułka M., 2011: Metodyczne wspomaganie kreowania geokompozycji w internetowych serwisach map i geoportalach, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 43, nr 2, 145-154.

Finn M., Lynn U., Starbuck M., Jaromack G, Weaver B., 2004: Integration of the national map: data layers and feature. “CEGIS Project”, http://mcmcweb.er.usgs.gov/, USGS.

Kukułka M., 2011: Nowe aspekty metodyczne projektowania serwisów map internetowych, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 43, nr 3, 239-251.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.