Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju

Paulina Nowakowska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Mateusz Hordejuk
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Katarzyna Jóźwik
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Kamil Myciuk
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Joanna Przasnyska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Katarzyna Sadłowska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Anna Tekielska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej; zasady implementacji; geologia; hydrogeologia; geofizyka; zasoby mineralne; zasoby energetyczne

Pełny tekst:

PDF