Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat

Krzysztof Kosiński
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Polska

Anna Hoffmann-Niedek
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Polska

Teresa Kozłowska
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Polska

Słowa kluczowe:

siedliska łąkowe; charakterystyki spektralne; tekstura; Landsat

Pełny tekst:

PDF