Przetwarzanie w chmurze jako trend rozwoju infrastruktur danych przestrzennych

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Intergraph Polska Sp. z o. o.
Polska

Słowa kluczowe:

przetwarzanie w chmurze; SDI; SOA

Pełny tekst:

PDF