Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 10: Zastosowanie metodyki MDA - wybrane zagadnienia transformacji schematów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych)

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; informacja geograficzna; model pojęciowy; UML; schemat aplikacyjny; GML; model relacyjny; transformacja

Pełny tekst:

PDF