Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 7 Transformacja schematu aplik:acyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML - wymagania, ograniczenia i wybrane narzędzia)

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; informacja geograficzna; model pojęciowy; UML; schemat aplikacyjny; GML; model relacyjny; transformacja

Pełny tekst:

PDF