Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 6: Budowa schematu aplikacyjnego GML - reguły budowy, narzędzia i przykłady)

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; informacja geograficzna; model pojęciowy; UML; schemat aplikacyjny; GML; model relacyjny; transformacja

Pełny tekst:

PDF