Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010

Elżbieta Kozubek
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Bogdan Ney
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Piotr Werner
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne; wskaźnik rozwoju społecznego; wskaźnik poziomu informacyjnego

Pełny tekst:

PDF