Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego - problemy integracji informacji przestrzennej

Agnieszka Buczek
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
Polska

Elżbieta Nachlik
Politechnika Krakowska
Polska

Słowa kluczowe:

powódź; ryzyko powodziowe; dane topograficzne; integracja informacji przestrzennej; zarządzanie ryzykiem powodziowym; podatność na ryzyko powodziowe

Pełny tekst:

PDF