Budowa BDOT z punktu widzenia wykonawców

Agnieszka Buczek
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
Polska

Krzysztof Lichończak
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.
Polska

Jacek Uchański
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
Polska

Słowa kluczowe:

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT); Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT); Baza Danych Topograficznych (TBD); Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB); GIS

Pełny tekst:

PDF