Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover

Elżbieta Bielecka

Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; specyfikacje danych; interoperacyjność; pokrycie terenu

Pełny tekst:

PDF