Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Justyna Bachowska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Polska

Anna Majcher
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Piotr Pachół
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Sławomir Piróg
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

schemat aplikacyjny; wytyczne techniczne; aktualizacja bazy; Baza Danych Obiektów Topograficznych

Pełny tekst:

PDF