Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE

Jerzy Gaździcki

Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; prawo Unii Europejskiej; dyrektywa; rozporządzenie; informacja przestrzenna

Pełny tekst:

PDF