Zastosowanie algorytmu "pojedynczego okna" do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat

Jakub Walawender
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Jagielloński
Polska

Monika Hajto
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Polska

Piotr Iwaniuk
ESRI Polska Sp. z o.o.
Polska

Słowa kluczowe:

satelitarna teledetekcja termalna; satelity serii LANDSAT; algorytm "pojedynczego okna"; temperatura powierzchni czynnej; GIS; zróżnicowanie przestrzenne warunków przestrzennych miasta

Pełny tekst:

PDF