Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach AutoCAD Civil 3D i Google SketchUp

Bartłomiej Oszczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Dariusz Tanajewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Adam Harmaciński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Mateusz Klimczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

AutoCAD Civil 3D; Google SketchUp; modelowanie 3D budynków; lotnisko Dajtki-Olsztyn

Pełny tekst:

PDF