Model pojęciowy INSPIRE dla tematu Geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk hydrogeologicznych

Tomasz Nałęcz

Polska

Janusz Michalak

Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; hydrogeologia; infrastruktura informacji przestrzennej; model danych

Pełny tekst:

PDF