Mobilny zestaw radarowy jako źródło informacji przestrzennej na potrzeby monitoringu ruchu na śródlądowych drogach wodnych

Witold Kazimierski

Polska

Słowa kluczowe:

radar; drogi wodne; monitoring; dane przestrzenne

Pełny tekst:

PDF