Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej

Iwona Kaczmarek

Polska

Adam Iwaniak

Polska

Słowa kluczowe:

interoperacyjność semantyczna; tezaurus; SDI; SKOS

Pełny tekst:

PDF