Wydajna usługa przeglądania danych na potrzeby INSPIRE za pomocą technologii WMTS - Web Map Tile Service

Marek Brylski
Intergraph Polska
Polska

Alina Kmiecik
Intergraph Polska
Polska

Sebastian Janeczek
Intergraph Polska
Polska

Łukasz Baraniak
Intergraph Polska
Polska

Chris Tweedie
ERDAS, Pty. Ltd.
Australia

Słowa kluczowe:

INSPIRE; usługi sieciowe; usługi przeglądania; OGC; WMS; WMTS; wydajność

Pełny tekst:

PDF