Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS dla ochrony przyrody"

Maria Andrzejewska
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Zygmunt Jała
Karkonoski Park Narodowy
Polska

Monika Rusztecka
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; harmonizacja; integracja danych; ochrona przyrody; Karkonoski Park Narodowy

Pełny tekst:

PDF