Komentarz naukowy map tematycznych GUGiK - nowoczesne metadane tematyczne bazy danych SOZO i HYDRO

Zofia Szczepaniak-Kołtun

Polska

Słowa kluczowe:

mapa tematyczna; metadane; komentarz naukowy

Pełny tekst:

PDF