Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających

Andrzej Stateczny

Polska

Izabela Bodus-Olkowska

Polska

Słowa kluczowe:

wizualizacja 3D; batymetria; widok podwodny

Pełny tekst:

PDF