Prace dyplomowe studentów Politechniki Śląskiej jako źródło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Violetta Sokoła-Szewioła
Politechnika Śląska
Polska

Piotr Pachół
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

praca dyplomowa; praktyka dyplomowa; państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; kształcenie; studia stacjonarne; geodezja górnicza; ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; baza danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF