Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych

Elżbieta Lewandowicz

Polska

Alicja Packa

Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; integracja danych; harmonizacja danych; podział administracyjny

Pełny tekst:

PDF