Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE

Arkadiusz Kołodziej

Polska

Słowa kluczowe:

zabytki nieruchome; zabytki archeologiczne; infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF