Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego

Małgorzata Gajos
Uniwersytet Śląski, Katowice
Polska

Edyta Sierka
Uniwersytet Śląski, Katowice
Polska

Słowa kluczowe:

technologia GIS; ochrona środowiska; analiza piśmiennictwa

Pełny tekst:

PDF