Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych

Konrad Eckes

Polska

Słowa kluczowe:

analizy w GIS; konflikty przestrzenne; topologia konfliktów; mobilność grup populacyjnych

Pełny tekst:

PDF