Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE

Bartłomiej Bielawski

Polska

Słowa kluczowe:

MRDB; INSPIRE; TBD; rozdzielczość danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF