Wykorzystanie oprogramowania open source w pomiarach bezpośrednich na przykładzie systemu Quantum GIS

Michał Bednarczyk
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Polska

Jacek Rapiński
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

open source; GIS; Python; Quantum GIS; Linux; SynCE; pomiary bezpośrednie; programowanie

Pełny tekst:

PDF