Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane warunki środowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Śląska

Joanna Bac-Bronowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Polska

Piotr Grzempowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Polska

Słowa kluczowe:

dane punktowe; model; sieci neuronowe; geomorfometria; opad atmosferyczny

Pełny tekst:

PDF