Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1

Piotr Tompalski

Polska

Piotr Wężyk

Polska

Słowa kluczowe:

OBIA; ALS; VHRS; klasyfikacja obiektowa; roślinność miejska

Pełny tekst:

PDF