Wdrażanie węzłów samorządowej infrastruktury usług informacji przestrzennej

Andrzej Sambura
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Leszek Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; usługi INSPIRE; e-usługi

Pełny tekst:

PDF