Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych

Paweł Pędzich

Polska

Marta Kuźma

Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania równopolowe; redukcje odwzorowawcze pól; wieloboki geodezyjne

Pełny tekst:

PDF