Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami

Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Dorota Latos
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Marcin Latos
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Polska

Paweł Kamiński
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Paweł Szura
Archipelag.net sp. z o. o.
Polska

Słowa kluczowe:

zarządzanie nieruchomościami; dane przestrzenne; schemat aplikacyjny; mapa tematyczna

Pełny tekst:

PDF