Interoperacyjność systemów informacji geoprzestrzennych związanych z wdrożeniem standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML - pierwsze przykłady zastosowań w geologii

Urszula Stępień

Polska

Marcin Słodkowski

Polska

Anna Tekielska

Polska

Słowa kluczowe:

dane geologiczne; GeoSciML; interoperacyjność

Pełny tekst:

PDF