Metoda oceny podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych pod gruntami ornymi

Janina Rudowicz-Nawrocka

Polska

Słowa kluczowe:

wody podziemne; grunty orne; podatność na zanieczyszczenia; metoda rankingowa

Pełny tekst:

PDF