Fuzja systemów ECDIS i GIS na terenach portów

Jerzy Pyrchla

Polska

Marek Przyborski

Polska

Słowa kluczowe:

system informacji geograficznej (GIS); nawigacja; zarządzanie strefą przybrzeżną; LiDAR; elektroniczna mapa morska

Pełny tekst:

PDF