Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej

Jerzy Pyrchla

Polska

Marek Przyborski

Polska

Słowa kluczowe:

bezzałogowe pojazdy nawodne; hydrodynamiczne modele; predykcja zjawisk hydrodynamicznych; modelowanie matematyczne

Pełny tekst:

PDF