Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000

Zenon Parzyński
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Jacek Uchański
3Warszawskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjne
Polska

Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

ATKIS; TBD; georeferencyjne bazy danych

Pełny tekst:

PDF