Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu

Przemysław Malczewski

Polska

Adam Iwaniak

Polska

Jan Blachowski

Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; informacja przestrzenna; węzeł infrastruktury; wolne oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF