Badanie zakresu przydatności systemów DynaGEN oraz Clarity do procesu generalizacji osadnictwa i sieci dróg bazy danych ogólnogeograficznych

Izabela Karsznia

Polska

Słowa kluczowe:

generalizacja danych przestrzennych; Baza Danych Ogólnogeograficznych; DynaGEN; Clarity

Pełny tekst:

PDF