Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE

Ewa Surma
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; przepisy wykonawcze; metadane; usługi sieciowe

Pełny tekst:

PDF