Wykorzystanie usług sieciowych do aktualizacji bazy danych budynków i punktów adresowych województwa małopolskiego

Justyna Bachowska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Polska

Sławomir Piróg
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Polska

Łukasz Wojnowski
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Polska

Słowa kluczowe:

baza danych przestrzennych; INSPIRE; usługi danych przestrzennych; interoperacyjność

Pełny tekst:

PDF