Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego - pierwsze przykłady

Anna Zmarz
Taxus SI Sp. z o.o., Warszawa
Polska

Wieńczysław Plutecki
Taxus SI Sp. z o.o., Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

niemetryczny aparat cyfrowy; zdjęcia lotnicze; ortomozaika; fotogrametria; UAV

Pełny tekst:

PDF