Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego

Piotr Wężyk

Polska

Piotr Tompalski

Polska

Słowa kluczowe:

liczba drzew; inwentaryzacja leśna; naziemny skaning laserowy (TLS)

Pełny tekst:

PDF