Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz

Piotr Wężyk

Polska

Marta Szostak

Polska

Piotr Tompalski

Polska

Słowa kluczowe:

wysokość drzewostanu; lotniczy skaning laserowy; SILP; NMT; NMPT

Pełny tekst:

PDF