Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych

Piotr Wężyk

Polska

Radosław Sroga

Polska

Słowa kluczowe:

naziemny skaning laserowy; miąższość drzewa; wykładnik kształtu

Pełny tekst:

PDF